Verbonden stad

Ultima Thule i.s.m. Aarschottenaren

CC Het Gasthuis Tickets
Gratis: € 0

Een beeldend ritueel van deur tot deur
Ons huis.
Ónze plek binnen de stad.
Hier zijn we veilig.
En even weg van de wereld.
Ommuurd.
Omwald.
Beschermd.
Maar hier zijn we ook alleen
Met alles wat we zijn en hebben.
Dit beeldend ritueel van deur tot deur zwerft door de stad
En komt bij jullie aan de deur.
We breken muren open.
We verbinden onbekenden met elkaar.
We trekken een kleurrijke lijn van verbeelding door de stad.
We laten ‘ont-moeten’ en meer ‘mogen’.
We laten dromen weergalmen.
We openen de ramen en werpen een blik
op wat we samen kunnen zijn.
Openen jullie de deur?
En worden jullie deel
Van een verbonden en verbeelde stad?
Welkom!

Achttien huisjes worden doorgegeven door verschillende bewoners van een stad. Ze kennen elkaar niet maar zullen elkaar ontmoeten tijdens het ritueel. De huisjes bevatten instructies om mee aan de slag te gaan. Elke deelnemer laat zijn impressie achter in het huisje en geeft het dan door.

Op het einde zijn alle huisjes gevuld met de 'beelden' die elke deelnemer toevoegde. Met al dit materiaal maakt Ultima Thule de verbeelde verbonden stad. Deze installatie wordt tentoongesteld als een blijvende herinnering aan alle verbindingen die in de stad zijn gelegd.

 

De expo is te bezoeken in de Rode Zaal, achteraan de cafetaria van CC Het Gasthuis

 

Een concept van Ultima Thule
Met de beeldende krachten van Rupert Defossez, Griet Herssens & Sven Ronsijn
In coproductie met CC De Spil (Roeselare)

Gratis